Skip to main content

श्री नीलकंठ सिंह मुंडा

प्रदेश उपाध्यक्ष 

फ़ोन: 9431900909

श्री कर्मवीर सिंह 

महामंत्री (संगठन)

डॉ. प्रदीप वर्मा 

प्रदेश महामंत्री 

श्री मुनेश्वर साहू 

प्रदेश मंत्री 

श्री दीपक बांका 

प्रदेश कोषाध्यक्ष 

श्री आदित्य साहू

सांसद | राज्य सभा

SUBSCRIBE FOR UPDATES